SHIHPEI Electronics Co., LTD


địa chỉ: 3F, No.33, Ho Ping Rd., Banqiao District, New Taipei City 220, Taiwan
Điện thoại: +886-2-29537177
Fax: +886-2-29556435